Decyzja Komisji (UE) 2017/599 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obywatelstwo Unii dla Europejczyków: zjednoczeni w różnorodności mimo ius soli i ius sanguinis” (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2001)$