Komisjoni otsus (EL) 2017/599, 22. märts 2017, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „ELi kodakondsus eurooplastele – ühinenud mitmekesisuses, hoolimata sünnikohaõigusest ja vereõigusest“ (teatavaks tehtud dokumendi C(2017) 2001 all)$