Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/2077 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/53/EU o dovoljenju Kraljevini Belgiji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost