2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2077, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/53/ES, kuriuo Belgijos Karalystei leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 285 straipsnio