Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2077, annettu 20 päivänä joulukuuta 2018, Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeava erityistoimenpide annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/53/EU muuttamisesta