Nõukogu rakendusotsus (EL) 2018/2077, 20. detsember 2018, millega muudetakse rakendusotsust 2013/53/EL, mille kohaselt lubatakse Belgia Kuningriigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285