Spørgsmål nr. 13 af PAPOUTSIS (H-0069/94) til Rådet: Udenrigsministermøde