Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/863 af 22. juni 2020 om berigtigelse af den tyske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik