Întrebare scrisă E-5873/09 adresată de Dan Jørgensen (S&D) Comisiei. Bunăstarea vizonilor în captivitate