Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 57/2017, 5. juuni 2018, mis on seotud vastavushindamisasutuste lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2018/1053]