Helyesbítés a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezéséről szóló, 2008. február 22-i 163/2008/EK bizottsági rendelethez ( HL L 50., 2008.2.23. )