Регламент (ЕС) № 1127/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за установяване на преходен период за изваждането на Република Малдиви от списъка на държави бенефициери на специалния режим за най-слаборазвитите държави, определен с Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г.