Věc T-443/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007 – El Corte Inglés v. OHIM Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvky PiraÑAM diseño original Juan Bolaños — Starší národní slovní ochranné známky PIRANHA — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94)