Решение на Европейския орган за безопасност на храните от 19 юни 2019 година относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на ЕОБХ