Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä