Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 z naslovom Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa