Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)