Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina f’rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO, Miżuri li jaffettwaw il-Konċessjonijiet Tariffarji għal Ċerti Prodotti tal-Laħam tal-Pollam