Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas