Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9133 — MET Renewables/O Zone/NIS Energowind) (Текст от значение за ЕИП.)