Lieta T-61/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 24. februāra spriedums – Sonova/EUIPO – Digitmarket (“B-Direct”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “B-Direct” – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “bizdirect” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))