Mål C-720/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 september 2019 – GR mot Stadt Duisburg