Zadeva C-720/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemčija) 30. septembra 2019 – GR/Stadt Duisburg