Vec C-720/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. septembra 2019 – GR/Stadt Duisburg