Zaak C-720/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 30 september 2019 – GR/Stadt Duisburg