RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2798/94 af 14. november 1994 om ændring for 1994 af de kvantitative lofter gældende for importen af visse tekstilvarer med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, som er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel