Kohtuasi C-526/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Förvaltningsrätten i Göteborg (Rootsi) 13. augustil 2018 – AA versus Migrationsverket