Oprava prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2020/1436 ze dne 12. října 2020, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Německu povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů (Úřední věstník Evropské unie L 331 ze dne 12. října 2020)