Proposta għal regolament tal-Kunsill li jiftaħ kwoti tariffarji Komunitarji awtonomi u tranżitorji għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw fl-Iżvizzera