Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9774 – Bain Capital Investors/Neuberger Berman/Engineering Ingegneria Informatica) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 119/05