Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9774 – Bain Capital Investors/Neuberger Berman/Engineering Ingegneria Informatica) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 119/05