Komisijas Regula (EK) Nr. 493/2006 ( 2006. gada 27. marts ), ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai un groza Regulu (EK) Nr. 1265/2001 un (EK) Nr. 314/2002