Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2008 af 18. marts 2008 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007 for æg og ægalbumin