BESLUTNING med Europa-Parlamentets udtalelse efter proceduren uden betænkning om forslag fra Kommissionen for De europæiske Fællesskaber til Rådet til Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71