Ir-Regolament tal-Kummissijoni (KEE) Nru 796/95 tas-7 ta’ April 1995 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1858/93 li jipprovdi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 404/93 dwar l-iskema ta’ għajnuna bħala kumpens għal telf ta’ dħul mill-marketing fis-settur tal-banana