A Bizottság 796/95/EK Rendelete (1995. április 7.) a banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1858/93/EGK rendelet módosításáról