Nařízení Komise (ES) č. 796/95 ze dne 7. dubna 1995, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1858/93, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim podpor určených k vyrovnání ztrát příjmů z uvedení banánů na trh