Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9927 — MVM/iCR) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 340/07