Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9927 — MVM/iCR) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 340/07