P8_TA(2018)0379 Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) P8_TC1-COD(2013)0256 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/… al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului