IZVJEŠĆE KOMISIJE o primjeni Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u 2013. godini