Mål T-832/14: Talan väckt den 30 november 2014 – Nutria mot kommissionen