Zadeva T-832/14: Tožba, vložena 30. decembra 2014 – Nutria/Komisija