Vec T-832/14: Žaloba podaná 30. decembra 2014 – Nutria/Komisia