Lieta T-832/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. decembrī  – Nutria /Komisija