Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) n r. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC) (EØS-relevant tekst)