Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) (текст от значение за ЕИП)