Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 16 lipca 2015 r.