Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 93/2014 z dne 31. januarja 2014 o odobritvi oktanojske kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih pripravkih za 4. in 18. vrsto izdelkov Besedilo velja za EGP