Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 22 april 2015$